Chính phủ Bangladesh thắt chặt quản lý chống rửa tiền

Thứ Năm, 05/04/2018, 14:13 [GMT+7]
    Chính phủ Bangladesh quyết định tập hợp các nguồn tin về rửa tiền thành một hồ sơ duy nhất để theo dõi quá trình luân chuyển vốn và truy thu các khoản tiền đã bị chuyển ra nước ngoài bất hợp pháp.
 
Chính phủ Bangladesh rất nghiêm túc trong việc đối phó với rửa tiền
Chính phủ Bangladesh rất nghiêm túc trong việc đối phó với rửa tiền
    Một nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết: “Chính phủ rất nghiêm túc trong việc đối phó với rửa tiền, các thông tin từ các tổ chức khác nhau như Ngân hàng Bangladesh, Hội đồng Doanh thu quốc gia (NBR) sẽ được tổng hợp thành một bộ hồ sơ quản lý duy nhất. Trong quá trình chuẩn bị và tạo lập hồ sơ, Chính phủ cũng sẽ phối hợp thực hiện các biện pháp khác để kiểm soát hoạt động rửa tiền”.
 
    Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng chưởng lý Mahbubey Alam và đại diện Văn phòng Thủ tướng, Cơ quan Tình báo Tài chính Bangladesh, NBR, Ngân hàng Baladesh, Ủy ban Chống tham nhũng, Bộ Nội vụ và Ủy ban Chứng khoán. Các vấn đề trọng tâm được thảo luận bao gồm các biện pháp ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền ra khỏi Bangladesh bất hợp pháp và định hướng cách thức làm việc dưới các chính sách chống rửa tiền. Chính phủ cũng quyết định tổ chức họp thường kỳ 3 tháng 1 lần để báo cáo về hoạt động của các đội đặc nhiệm giám sát tham nhũng.
 
    Đại diện NBR đánh giá đây là động thái cứng rắn của Chính phủ đối với hành vi rửa tiền.
                                                                                 Như Uyên
;
.