Na Uy trước áp lực tham nhũng

Thứ Bảy, 31/03/2018, 15:04 [GMT+7]

Dù xếp thứ 6 trong 5 năm liên tiếp với 85 điểm CPI và được đánh giá là một trong những nước ít tham nhũng nhất trên thế giới do TI công bố, Na Uy vẫn phải đối mặt với nạn tham nhũng, hối lộ hiện hữu.

 

Kết quả khảo sát do Hiệp hội các Cơ quan địa phương và vùng Na Uy (KS) tiến hành, cho thấy người lao động làm việc ở 4 trong số 10 thành phố tại Na Uy cảm thấy áp lực khi phải thực hiện thỏa thuận "ngầm" nơi công sở.

30% lãnh đạo tại các công ty Nhà nước cũng đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự.

Giáo sư Tina Soreide, Đại học Kinh tế Na Uy cho rằng tình trạng trên thực sự là một vấn nạn đối với nhiều đô thị của nước này.

Đã có 1.244 trưởng các phòng, ban và 258 lãnh đạo công ty thuộc sở hữu của các thành phố tham gia khảo sát: 25% lãnh đạo nhận diện rõ nạn lạm dụng công quỹ dù gần 24% có kiến thức pháp luật về vấn đề này; 14% thừa nhận có hối lộ tại nơi làm việc. Trong khi đó 25% các trưởng phòng, ban bị gây áp lực, buộc phải lựa chọn nhà cung ứng nhất định; 17% thừa nhận có hối lộ tại nơi làm việc; 14% nhận diện rõ nạn lạm dụng công quỹ.

Ông Soreide giải thích: “Lợi ích kinh tế là trên hết, các công ty này có thể làm mọi cách trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ cho khu vực công. Vì vậy, vi phạm pháp luật là tất yếu”.

                                                                         Thục Trinh

                                                                       (Báo Thanh tra)

;
.