Khánh Hòa: Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 24/03/2020, 15:00 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông; xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định.
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với Trần Thị Hằng, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Ninh Diêm, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh thị xã Ninh Hòa
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với Trần Thị Hằng, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Ninh Diêm, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh thị xã Ninh Hòa
    Trong tháng, Thanh tra tỉnh và các đơn vị, địa phương tập trung tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020. Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đang dự thảo kết luận thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với Dự án thuộc Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa trên địa bàn thành phố Nha Trang. Thanh tra huyện Cam Lâm triển khai thanh tra việc phòng, chống tham nhũng đối với UBND xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm.
 
    Thanh tra các sở, ban, ngành triển khai 195 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 11 tổ chức, 318 cá nhân. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 11 tổ chức và 285 cá nhân có vi phạm; đã ban hành 298 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1 tỷ 228 triệu đồng.
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với 11 vụ án và 01 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Bạch Việt và vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Phòng Giao dịch Ninh Diêm, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh thị xã Ninh Hòa; điều tra lại vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Bê tông Nam Đại Sơn; đã kết luận điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh. Viện kiểm sát nhân dân đang giải quyết 03 vụ án/05 bị can. Tòa án nhân dân thụ lý 06 vụ án/24 bị can; đã xét xử 01vụ án/05 bị cáo; ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ án/03 bị can; đang giải quyết 03 vụ án/05 bị can.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát đối với 11 vụ án tham nhũng, kinh tế; dự cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì xem xét chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc sai phạm sau thanh tra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa; triển khai Đoàn kiểm tra, xem xét, giải quyết khiếu nại quyết định thi hành án kỷ luật đảng đối với đảng viên thuộc Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.
 
    Tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020 theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.
Cù Tất Dũng
.