Phú Yên: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 23/03/2020, 15:21 [GMT+7]
    Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoạt trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, ngày 03/5/2019,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Quy định số 4581-QĐ/TU về trách nhiệm của đồng chí Bí  thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; trong đó, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ở cấp mình, phân công Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu, giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo quy định và theo dõi, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện.
 
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên tiếp công dân định kỳ (tháng 02/2020)
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên tiếp công dân định kỳ (tháng 02/2020)
    Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy đều ban hành quy định về trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân để triển khai thực hiện.
 
    Trong năm 2019, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tiếp 423 lượt công dân/389 vụ việc; đã giải quyết 205 vụ việc, đang giả quyết 122 vụ việc, không thuộc thẩm quyền giải quyết 62 vụ việc; trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 112 lượt công dân/78 vụ việc; đã giải quyết 23, các cơ quan chức năng đang giải quyết 55 vụ việc. Sau khi tiếp dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời giao Ban Nội chính Tỉnh ủy có thông báo cụ thể ý kiến chỉ đạo xử lý đối với từng trường hợp để công dân biết, theo dõi. Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp kết quả giải quyết của các cơ quan để báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và thông báo cho công dân biết kết quả.
 
    Bên cạnh tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy còn đối thoại trực tiếp với các hộ dân và 300 người dân xã An Hòa, huyện Tuy An liên quan đến việc di dời chợ Yến tại địa phương. Qua đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, được đa số người dân đồng tình, ủng hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, không phát sinh điểm nóng, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. 
 
    Các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến người đứng đầu cấp ủy chủ yếu liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị, đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi triển khai dự án; về chế độ, chính sách với người có công; việc thực hiện các thủ tục hành chính… Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp nhận 225 đơn thư ; chỉ đạo chuyển 90 đơn thư cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, lưu theo quy định 135 đơn. Cấp huyện đã tiếp nhận 283 đơn thư; đã giải quyết 158 đơn thư, đang giải quyết 59, không thuộc thẩm quyền giải quyết 58, xin rút đơn 08 trường hợp. Cấp xã đã tiếp nhận 139 đơn thư; đã giải quyết 101, đang giải quyết 13, không thuộc thầm quyền giải quyết 25 trường hợp.
 
    Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại và xử lý giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp thời. Người đứng đầu các cấp ủy đã quan tâm tổ chức đối thoại với dân ở những nơi có khiếu nại đông người để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh, hình thành điểm nóng, góp phần làm hạn chế đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cù Tất Dũng
.