Quảng Trị: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02/2020

Thứ Tư, 18/03/2020, 15:13 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường công tác theo dõi, giám sát để kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết đúng tiến độ, có chất lượng các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các địa phương, các cơ quan trong khối nội chính nắm chắc tình hình, tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý những vấn đề nổi cộm, các vụ khiếu kiện phức tạp xảy ra; rà soát các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm hoặc có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để đề xuất đưa vào diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi năm 2020; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020; rà soát kết quả kiến nghị của Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ (tháng 3/2020)
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ (tháng 3/2020)
    Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại Công ty Xăng dầu Quảng Trị; thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng của Công an tỉnh Quảng Trị; thực hiện 09 cuộc kiểm tra về công tác công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động tại 09 đơn vị thuộc Công ty Xăng dầu Quảng Trị và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị; thực hiện 49 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chế độ định mức, tiêu chuẩn tại 49 đơn vị.
 
    Cấp ủy Đảng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần Công văn số 1635-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch số 21-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ 01 đơn tố cáo và 01 tin báo về dấu hiệu tiêu cực trong công tác; khởi tố 01 vụ án /01 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần thương mại Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị; tiếp tục nắm tình hình về xử lý 03 vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng xảy ra trên địa bản tỉnh, gồm: Vụ vi phạm về quản lý tài chính, đất đai xảy ra tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong; vụ “Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hâu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trường Tiểu học Triệu Vân, huyện Triệu Phong; vụ việc có dấu hiệu tham nhũng xảy ra tại Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Quảng Trị.  
Cù Tất Dũng
.