Bình Phước: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức được giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 08/12/2019, 06:52 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020”. 
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra mục tiêu cụ thể: Hằng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hằng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức. 
 
Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 12 tỉnh Bình Phước
Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 12 tỉnh Bình Phước
    Đến hết năm 2020, có 85-95% người lao động tại các cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đến hết năm 2020, có 75-85% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đến hết năm 2019 có 60-70% và đến hết năm 2020 có 70-75% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
    Cũng theo kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu: Việc tổ chức triển khai đề án phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ... Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn, chất lượng.
                                                                                       Trịnh Hoàn
.