Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định: Tham mưu hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 16/12/2019, 12:10 [GMT+7]
    Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
 
    Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành 22 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019, giao ban công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2019; ban hành văn bản có ý kiến tham gia dự thảo Quy chế phối hợp giữa ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy với Kiểm toán Nhà nước khu vực.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định và Thanh tra tỉnh sơ kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng (tháng 3/2019)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định và Thanh tra tỉnh sơ kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng (tháng 3/2019)
    Ban hành văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo định kỳ; báo cáo đề xuất xử lý kết quả thanh tra lại tại 02 đơn vị có sai phạm đã phát hiện qua kiểm tra, rà soát năm 2017; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phục vụ tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.
 
    Ban hành văn bản gửi Ban Nội chính Trung ương về việc đề nghị theo dõi, đôn đốc xử lý vụ án Hồ Minh Khiêm, nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế Bình Định phạm tội “Nhận hối lộ”; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Định năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã theo dõi, đôn đốc 14 vụ án, vụ việc; điển hình là vụ Vụ việc vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Dự án Hỗ trợ đường lâm nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư; vụ vi phạm quả lý, sử dụng ngân sách tại Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh; vụ vi phạm trong công tác quả lý tài chính, tài sản xảu ra tại: Trường THPT Nguyễn Trường tộ, thị xã An Nhơn; Trường THPT Võ Giữ, huyện Hoài Ân và Trường THPT số 2, huyện Phù Mỹ; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại UBND thị trấn Phù Mỹ và Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ; chủ động nắm thông tin, thu thập tài liệu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, chỉ đạo xử lý 03 vụ việc. Chủ trì 01 buổi làm việc nghe Tổng cục Thi hành án dân sự trao đổi thông tin liên quan đến vụ việc cán bộ của Cục Thi hành án bị khởi tố hình sự về tội Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 02 buổi làm việc nghe Ngân hàng Đông Á trao đổi thông tin liên quan việc bán đấu giá tài sản đã thế chấp ngân hàng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn…
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và đồng chí Bí thư Huyện ủy Tuy Phước; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo quyết định, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
    Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Đảng ủy: Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện Bình Định, Công ty Viễn thông Bình Định; kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với Ban Thường vụ Huyện ủy: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2018; tiến hành đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Bình Định.
 
    Ban hành hướng dẫn việc thực hiện Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; hướng dẫn các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham gia các Đoàn Kiểm tra do Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập để kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh trong việc thực hiện các Quy chế phối hợp công tác, qua đó đã kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    - Góp ý xây dựng dự thảo tiếp thu của Ban Nội chính Trung ương về quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; góp ý dự thảo Kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 của Ban Nội chính Trung ương; dự thảo Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương; góp ý xây dựng báo cáo việc triển khai nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương…
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định đã chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 01 vụ án, 03 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng như: Vụ án Đỗ Văn Huệ, Đội trưởng Đội thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”; vụ việc ông Phạm Võ Quang Vinh - nguyên kế toán của Trung tâm xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương đã có hành vi tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán, lập khống chứng từ, giả mạo chữ ký của thủ trưởng đơn vị để rút tiền của Nhà nước; vụ việc sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định.
 
    Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác nghiên cứu, đề xuất; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan nội chính thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần vào việc bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
Cù Tất Dũng
.