Quảng Ninh: Kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 11

Thứ Tư, 11/12/2019, 16:57 [GMT+7]
    Trong tháng 11/2019, các cơ quan tư pháp của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tích cực đề xuất, tham gia góp ý với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp nhất là về hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp. 
 
    Cơ quan điều tra tập trung điều tra, phá án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thực hiện khám nghiệm hiện trường 96 vụ, giám định 3.645 yêu cầu. Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt việc gắn công tố với điều tra án hình sự, kiểm sát ngay từ khi khởi tố vụ án; phối hợp với Cơ quan điều tra xác định các vụ án điểm, tổ chức tham dự, rút kinh nghiệm 11 phiên tòa hình sự; chủ trì các cuộc hợp liên ngành để giải quyết các vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc; ứng dụng công nghệ thông tin, tiến hành số hóa hồ sơ vụ án hình sự nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. 
 
Huyện ủy Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chú trọng công tác nội chính và cải cách tư pháp
Huyện ủy Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chú trọng công tác nội chính và cải cách tư pháp
    Tòa án nhân dân hai cấp tập trung nâng cao tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thực hiện đăng tải 353 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; tổ chức 14 phiên tòa rút kinh nghiệm. Cục Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho các chi cục và các chấp hành viên, nhất là cỏc vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, bảo hiểm xã hội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành có liên quan trong công tác thi hành án dân sự.
 
    Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp; kiểm tra trước khi cho đăng ký 50 vi bằng của các văn phòng thừa phát lại; trợ giúp pháp lý cho 30 vụ việc/30 người, ký kết 14 hợp đồng, thực hiện đấu giá thành 10 hợp đồng đầu giá tài sản, chứng thực 3.381 bản sao, bản dịch, chứng nhận hợp đồng, giao dịch 1.256 việc; thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo đúng quy định pháp luật. 
 
    Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp được quan tâm thường xuyên, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Công an tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác điều tra tội phạm, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục công tác rà soát, quy hoạch dự nguồn cán bộ lãnh đạo đảm bảo đúng quy định; tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức. Các cơ quan tư pháp chuẩn bị giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã điều chỉnh phần khai chi tiết dự toán kinh phí cải cách tư pháp cho Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh, đảm bảo sát thực, hiệu quả. Các cơ quan tư pháp đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án thi công, cải tạo, sửa chữa các công trình, trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, tổ chức tập huấn nghiệp vụ…
                                                                                           Hồng Minh
.