Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ninh

Thứ Hai, 16/12/2019, 11:59 [GMT+7]
    Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh để kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.
 
    Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan có liên quan.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, tạo được nhiều dấu ấn mới khởi sắc trong bức tranh chung của cả nước. Qua khảo sát, niềm tin của nhân dân đối với Đảng tăng lên, từ 73,3% năm 2016 lên 79% năm 2017 và đến năm 2018 đã là 85,1%. Để đạt được điều này, trong quá trình thực hiện, từ tỉnh đến cơ sở luôn xuyên suốt một tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”.
 
    Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh luôn đề cao tính minh bạch, công khai trong các hoạt động từ lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài nguyên, cho tới giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng tài sản, mua sắm trang thiết bị và quy hoạch, thi tuyển cán bộ… tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu.
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục đổi mới theo hướng rõ trách nhiệm, nội dung cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót; tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước, tập trung vào nhiệm vụ, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện cho người dân hiến kế, hiến công để phát triển kinh tế - xã hội. Quảng Ninh cũng chú trọng thực hiện tinh giản bộ máy, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng.
 
    Đồng chí Nguyễn Xuân Ký,  Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ và là giải pháp trọng tâm, thường xuyên, cơ bản lâu dài, quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn đảng và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền địa phương. 2 năm liên tiếp Quảng Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh PCI và cải cách hành chính Par Index - thể hiện môi trường đầu tư của Quảng Ninh ngày càng minh bạch, hấp dẫn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm nay của Quảng Ninh đã đạt 12,1%, là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 44.030 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 33.530 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Xã Việt Dân, thị xã Đông Triều là xã nông thôn mới đầu tiên của cả nước; hoàn thành Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn về đích trước 1 năm so với kế hoạch.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhân và đánh giá cao sự phát triển kinh tế vượt bậc trên các lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh; đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng của tỉnh. Quảng Ninh đã có rất nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt đột phá trong PCTN như việc xây dựng chính quyền điện tử; dịch vụ công trực tuyến, trung tâm phục vụ hành chính công từ cấp tỉnh tới huyện; giảm tiếp xúc trực tiếp trong giải quyết thủ tục; xây dựng và công bố công khai các quy hoạch để minh bạch hóa; phân cấp triệt để về đầu tư, giảm cơ chế xin - cho, xác định đúng hướng những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực tham nhũng để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo như tài nguyên than, đất đai, đầu tư công, đầu tư tư; xây dựng mô hình cơ quan ủy ban thanh tra kiểm tra cấp huyện; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm thể hiện tinh thần quyết liệt; hoàn thiện quy chế quy trình phân công rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan trong khối nội chính, khối tư pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tham nhũng; công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động và thi tuyển cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đầy đủ quy trình, chất lượng ở tất cả các bước thực hiện; tạo điều kiện cho người dân, các cơ quan báo chí tham gia phòng chống tham nhũng bằng những cơ chế hết sức hiệu quả.
 
    Tuy nhiên, đấu tranh, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cũng không ít khó khăn, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, quyết tâm, quyết liệt hơn của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị.
 
    Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triệt khai thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; hiện đại hóa nền hành chính gắn với ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện hiệu quả mô hình phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; quyết liệt trong tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa để nâng cao hiệu quả quản lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc, nhất là phòng chống tham nhũng vặt. Tiếp tục hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh PCTN trên địa bàn.
                                                                                     Thùy Linh
.