Hòa Bình: Nâng cao công tác phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng

Thứ Năm, 24/01/2019, 14:40 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là: 
 
    Quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình của tỉnh để tổ chức thực hiện hiệu quả; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt và có chiều sâu. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Rà soát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng; tự kiểm tra trong nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. Tập trung lãnh đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, tình trạng "tham nhũng vặt", kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ hư hỏng, tham nhũng và sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm. Đưa nội dung kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hằng năm và tổ chức kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Định kỳ hằng quý tổ chức giao ban với các cơ quan khối nội chính tỉnh, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tăng cường tuyên truyền pháp luật trong Nhân dân, nâng cao hiệu quả của các cơ quan truyền thông trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phản bác luận điệu xuyên tạc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng tại Hòa Bình
Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng tại Hòa Bình
    Các cơ quan chức năng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đã xét xử 04 vụ án/06 bị cáo (trong đó có 01 đối tượng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý).
 
    Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu được nêu trong báo cáo của Đoàn công tác; tăng cường phối hợp, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ án, vụ việc. Tổ chức các cuộc họp liên ngành gồm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chủ các doanh nghiệp có liên quan đến các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn nhằm giải trình, làm rõ những nguyên nhân (khách quan, chủ quan) dẫn đến những sai phạm. Trực tiếp làm việc và có văn bản đôn đốc các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ việc, vụ án; cử cán bộ theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, vụ án; báo cáo kết quả xử lý vụ việc, vụ án theo định kỳ hoặc đột xuất. Đến nay, trong tổng số 14 vụ việc, 01 vụ án được giao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xử lý xong và đề nghị Trung ương đưa ra khỏi diện chỉ đạo, xử lý 14 vụ việc (trong đó có 10 vụ việc đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất với đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kết thúc chỉ đạo, xử lý).
                                                                                       Thảo Quyên
;
.