Bắc Giang: Cơ quan điều tra khởi tố mới 11 vụ/17 bị can có hành vi tham nhũng

Thứ Năm, 10/01/2019, 17:10 [GMT+7]
    Năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng được UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giám sát, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh. Một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện xử lý kịp thời. Các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
    Toàn tỉnh đã triển khai 114 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 282 đơn vị. Tiến hành 312 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.686 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền gần 60 tỷ đồng, 130 ha đất. Cơ quan chức năng đã yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 18,6 tỷ đồng, 1,53 ha đất các loại.
 
Đoàn công tác Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc tại tỉnh Bắc Giang về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đoàn công tác Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc tại tỉnh Bắc Giang về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
    Qua công tác thanh tra, đã chỉ đạo xử lý hành chính đối với 7 tập thể, 179 cá nhân có hành vi sai phạm. Các cấp, các ngành đã chuyển hồ sơ 3 vụ việc với 6 đối tượng sang cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi tham nhũng tại các huyện Việt Yên, Yên Thế, Lục Ngạn. 
 
    Qua giải quyết tố cáo, cơ quan chức năng phát hiện 6 vụ việc/7 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng; đã xử lý hành chính 3 vụ/3 đối tượng, chuyển hồ sơ 3 vụ/4 đối tượng sang cơ quan điều tra. 
 
    Kết quả điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản của các vụ tham nhũng, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 11 vụ/17 bị can có hành vi tham nhũng, gây thiệt hại trên 12 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý 7 vụ/10 bị can. Toà án nhân dân các cấp thụ lý 9 vụ/10 bị cáo, đã xét xử 7 vụ/12 bị cáo.
 
    Qua đánh giá của tỉnh Bắc Giang, có 6 đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng, 2 đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng và 3 đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng. Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng phát hiện mới là 12 tỷ đồng và 11.877m2 đất. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi 993 triệu đồng. Cơ quan thi hành án dân sự các cấp thu hồi 117,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 29,3% về tiền. 
 
    Cơ quan chức năng đã tiến hành 13 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 25 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng. Ngành Thuế tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 9 đơn vị, phát hiện 1 trường hợp tại Chi cục Thuế huyện Tân Yên chiếm dụng tiền thuế, vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra.
 
    Ban Thanh tra nhân dân giám sát 3.745 cuộc, phát hiện 26 vụ việc sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 26 vụ việc, thu hồi về cho Nhà nước 181 triệu đồng. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiến hành giám sát 1.546 dự án, phát hiện 18 vụ việc sai phạm, kiến nghị xử lý 18 vụ việc, thu hồi 3 tấn xi măng.
                                                                        Hương Giang
;
.