Quảng Ngãi: Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 10/01/2019, 18:24 [GMT+7]
    Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Theo đó, đã tiến hành giám sát đối với huyện ủy Tây Trà trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 15-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện kiểm tra đối với Đảng ủy Công an tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các kiến nghị khởi tố của ngành Thanh tra (từ năm 2011-2016); qua kiểm tra đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghiên cứu xem xét lại hồ sơ 02 vụ việc.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ngãi
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ngãi
    Ban hành Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến quý I năm 2018; kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong năm 2017; sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; báo cáo định kỳ tiến độ, kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.
 
    Tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả rà soát cho Ban Nội chính Trung ương; chỉ đạo thực hiện các tồn tại, hạn chế qua rà soát.
 
    Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đưa 170 tin, bài, phóng sự; giới thiệu 60 lượt nội dung, văn bản trả lời pháp luật và tin tức về phòng, chống tham nhũng trong các chuyên mục "Tiếp chuyện bạn nghe đài"; "Tìm hiểu pháp luật"; "Hộp thư truyền hình"; "Pháp luật và đời sống"; "Nhịp sống trong tuần". Đăng 750 tin, bài, ảnh trên báo Quảng Ngãi điện tử (www.baoquangngai.vn).
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 43.267 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức cho 98.457 lượt người học tập các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong năm học (2017-2018) theo Chỉ thị 10-CT/TTg ngày 12-6-2013 của Chính phủ.
 
    UBND tỉnh đã công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên Trang thông tin điện tử của tỉnh; công khai, minh bạch thông tin, số liệu thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư phát triển; chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức; kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân, kết luận thanh tra, kiểm tra, chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh.
 
    Trong kỳ, thông qua hoạt động thanh tra phát hiện có 02 đơn vị vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn với tổng số tiền 21 triệu đồng, đã thu hồi 21 triệu đồng.
 
    Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản về chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ngành đã quán triệt thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và quy chế văn hóa công sở của cán bộ, công chức góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và trong tiếp xúc, giải quyết công việc có liên quan tới người dân, doanh nghiệp.
 
    Trong kỳ, có 23 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 261 công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.
 
    Năm 2017, có 8.992 người phải kê khai tài sản, thu nhập; số người dã kê khai là 8.990 người (đạt 99,98%), số người chưa thực hiện kê khai là 02 người (0,02%); số bản kê khai đã công khai là 8.990 (đạt 100%). Chưa có trường hợp nào yêu cầu phải giải trình về biến động tài sản, thu nhập; chưa phát sinh trường hợp nào phải xác minh, kết luận việc kê khai tài sản không trung thực.
 
    Đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với 01 người do để xảy ra hành vi tham nhũng tại đơn vị.
 
    Chỉ đạo UBND tỉnh ban hành và triển khai Bộ Chỉ số DDCI của tỉnh; đánh giá, công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND huyện thành phố; rà soát, chỉ đạo cụ thể từng nhiệm vụ giải pháp, xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong cải thiện chỉ số cải cách hành chính; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng "một cửa, một cửa liên thông"; đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đã đưa vào vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh với 845 thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.
                                                                                       Lê Hiếu
;
.