Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Gia Lai

Thứ Sáu, 30/11/2018, 16:29 [GMT+7]

Sáng 30-11-2018, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Công an và một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Làm việc với Đoàn, về phía Tỉnh ủy Gia Lai có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan nội chính, tư pháp tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua Tỉnh ủy Gia Lai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lớn của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh; sớm tổ chức quán triệt Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tháng 6-2018; chủ động đề nghị các cơ quan chức năng của Trung ương cho ý kiến đối với 03 vụ án kinh tế có khó khăn vướng mắc kéo dài; chỉ đạo xử lý 04 vụ án tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng (đã xử lý 04 trường hợp)... Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và kiện toàn các cơ quan, đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng; triển khai 29/33 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch (đạt 87,8%); 100% các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; kiểm tra 41 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động.

Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã thực hiện 12 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong đó đã chuyển 01 vụ việc sai phạm có dấu hiệu của tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; rà soát 72 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; khởi tố, điều tra mới 06 vụ/13 bị can, tăng 04 vụ, 08 bị can so với cùng kỳ năm 2017.

Về thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo (năm 2015): Đã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 3; tập trung chỉ đạo rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu chưa khắc phục triệt để tâm lý ngại đấu tranh với biểu hiện, hành vi tham nhũng; chưa coi trọng công tác theo dõi, giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo xử lý các sai phạm về kinh tế có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng, kinh tế; công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn chậm, kéo dài, có vụ phải trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần; việc phát hiện hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là tự kiểm tra trong nội bộ còn ít...

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị tài liệu làm việc của tỉnh Gia Lai. Thời gian tới, đồng chí đề nghị: 1) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; bổ sung kịp thời những nhiệm vụ theo yêu cầu tình hình mới; khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng; tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng; 2) Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; 3) Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 4) Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”; chọn một số việc xảy ra trong các khâu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm để xử lý nghiêm và công khai nhằm tăng cường răn đe, chấn chỉnh, khắc phục thực trạng này; 5) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công tác để nâng cao hiệu quả, phát hiện, xử lý sớm, kịp thời, nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế xảy ra trên địa bàn tỉnh; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; 6) Quan tâm kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, nhất là các cơ quan nội chính, thanh tra, kiểm tra, công an, viện kiểm sát, tòa án theo hướng tinh gọn, nhưng chất lượng cán bộ phải cao; nâng cao vai trò tham mưu, phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, các cơ quan tố tụng rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; rà soát, đánh giá lại các vụ án tham nhũng, kinh tế tạm đình chỉ, không khởi tố hoặc kéo dài để xử lý dứt điểm, nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với những kiến nghị của tỉnh, đồng chí giao thư ký Đoàn công tác tiếp thu đầy đủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng Đoàn và thành viên Đoàn công tác để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đặng Phước

;
.