Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Đài Truyền hình Việt Nam

Thứ Tư, 21/11/2018, 09:39 [GMT+7]
    Chiều 20-11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Đài Truyền hình Việt Nam. 
 
    Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;  Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương;  Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch về phòng chống tham nhũng; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra tại chi bộ, đảng bộ và đơn vị. Từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát 43 đơn vị, đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa, kê khai tài sản, thu nhập công khai minh bạch, dân chủ; xây dựng quy tắc ứng xử, chấn chỉnh tác phong làm việc, đổi mới quản lý đúng trình tự và quy định; đến nay, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng. 
 
    Bên cạnh việc thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam còn chỉ đạo công tác xây dựng khung chương trình có các chuyên mục, chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam; tuyên truyền về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; biểu dương, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; phê phán, lên án những hành vi sai trái, lợi dụng việc chống tham nhũng để làm mất uy tín của tổ cức, cá nhân; các vụ án tham nhũng đã được Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh trung thực, kịp thời, đặc biệt là những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm… 
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò là cơ quan báo chí truyền thông chủ lực của quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam đã có đóng góp quan trọng trong thông tin, tuyên truyền, định hướng về công tác phòng, chống tham nhũng; chuyển tải những đưa được quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng đến đông đảo quần chúng nhân dân, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận, ủng hộ của người dân với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
    Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cần tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng sát thực, chính xác, kịp thời; kiểm soát chặt chẽ việc mua bản quyền chương trình, quảng cáo, tài trợ, liên kết, phối hợp sản xuất chương trình, bởi các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền pháp luật, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách; tiếp tục nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn liền với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng làm suy giảm lòng tin của nhân dân.
Cù Tất Dũng
;
.