Thái Nguyên: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 27/07/2018, 14:19 [GMT+7]

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng.

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 06 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020”; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai Quy định số 01-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng (tháng 7-2018)
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai Quy định số 01-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng (tháng 7-2018)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa 01 vụ án tham nhũng ra khỏi diện chỉ đạo xử lý; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý 01 vụ án kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ban Nội chính Tỉnh ủy đưa ra khỏi diện theo dõi, đôn đốc 02 vụ án; đưa vào diện theo dõi, đôn đốc 02 vụ án. Hiện đang theo dõi, đôn đốc xử lý 05 vụ án kinh tế và 01 vụ việc có dấu hiệu sai phạm về quản lý đất đai.

UBND tỉnh ban hành 08 văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là: Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; chỉ đạo các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc Công văn số 161-CV/BCĐTW ngày 30-4-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng “Về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo”; thực hiện rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước theo Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 02-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, trong đó có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng. Đã tổ chức 04 lớp tập huấn, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 1.190 cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp về phòng ngừa tham nhũng, bao gồm: Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; Minh bạch tài sản và thu nhập; Cải cách hành chính; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra xác minh, làm rõ 01 tin báo và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ mua sắm và sử dụng tài sản không đúng quy định xảy ra tại một số trường học trên địa bàn huyện Võ Nhai; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 01 vụ/03 bị can về kinh tế, tham nhũng. Viện kiểm sát nhân dân truy tố 02 vụ/04 bị can. Tòa án nhân dân xét xử 01 vụ/01 bị cáo về tội tham nhũng. Ngày 10-4-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang Trịnh Thị Huyền, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đang nhận 17 triệu đồng của người nhà một bị can bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để chạy án; đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Nhận hối lộ”.

Trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25-12-2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020”; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

Cù Tất Dũng

;
.