Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết, xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn

Thứ Sáu, 22/09/2017, 17:26 [GMT+7]
    Tháng 8-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm bắt và thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, hoạt động của các ngành nội chính phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về giữ gìn an ninh trật tự, công tác quốc phòng, quân sự địa phương.
 
    Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực hình sự, kinh tế, môi trường tại Công an tỉnh, cơ quan công an và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Yên Lập; đồng thời chuẩn bị xây dựng thông báo kết quả kiểm tra tới các đơn vị theo quy định.
 
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực tỉnh ủy Phú Thọ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực tỉnh ủy Phú Thọ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Tổng hợp, hoàn thành báo cáo của Tỉnh ủy về tình hình, kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại và xử lý những kiến nghị và phản ánh của nhân dân về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên theo Công văn số 1581-CV/BNCTW, ngày 05-7-2017 của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Tham mưu, tổng hợp xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng".
 
    Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp theo yêu cầu của Trung ương và của Tỉnh ủy. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan nội chính thực hiện thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban khối nội chính quý II-2017 và tiến độ giải quyết một số vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn.
 
    Theo dõi nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các cơ quan tố tụng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng đã khởi tố. Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình đối với các vụ việc tố cáo, phản ánh của công dân.
 
    Tiếp tục tham gia và phục vụ đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ đưa tin tuyên truyền về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.
 
    Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết, xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 04 đơn đề nghị, khiếu nại của công dân; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo quy định.
                                                                                 Hồng Hà
;
.