Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 20/09/2017, 14:36 [GMT+7]
    Tháng 8-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã tham mưu thực hiện kế hoạch số 80-KH/TU ngày 30-5-2017 của Tỉnh ủy về tự kiểm tra thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (phối hợp xây dựng báo cáo tự kiểm tra thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trình thường trực tỉnh ủy xem xét ban hành; chuẩn bị tài liệu phục vụ, xây dựng chương trình làm việc với Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.
 
Đoàn công tác số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Lào Cai
Đoàn công tác số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Lào Cai
    Trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét ban hành báo cáo về tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái "tự diễn bến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng viên; xây dựng nội dung, tài liệu "công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng" phục vụ Hội nghị tập huấn công tác kiểm ra, giám sát của Đảng năm 2017; tham gia cùng Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm tại các cơ quan: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thành ủy Lào Cai, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện ủy Sa Pa (theo Chương trình số 149- CTr/TU ngày 02-8-2017 của Tỉnh ủy); tham gia ý kiến đánh giá, nhận xét để bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 04 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Trong tháng, tiếp nhận 06 đơn mới, trong đó thường trực tỉnh ủy giao 02 đơn (01 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai; 04 đơn liên quan đến hoạt động tư pháp; 01 liên quan đến lĩnh vực khác). Kết quả: Đã xử lý xong 02 đơn (Lưu đơn theo dõi: 01 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 đơn), còn 04 đơn đang nghiên cứu xử lý.
 
    Trong tháng, 05 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh vào thứ 6 hàng tuần và tiếp tục theo dõi các vụ án, vụ việc Ban Nội chính đang theo dõi, đôn đốc giải quyết (03 vụ án, vụ việc thuộc diện Tỉnh ủy giao Ban Nội chính theo dõi, tham mưu chỉ đạo giải quyết; 02 vụ việc Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc giải quyết).
                                                                                             P.V 
;
.