Ninh thuận: Lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 19/09/2017, 15:04 [GMT+7]
    Tháng 8-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp tục làm việc với Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; chỉ đạo các cơ quan được kiểm tra cung cấp hồ sơ, tài liệu, tạo thuận lợi để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ; chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn và Bắc Ái; ban hành kế hoạch số 73- KH/TU ngày 03-8-2017 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; báo cáo cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; báo cáo tình hình, kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận
    Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức phản động; thực hiện kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, phản ánh của báo chí tại một số dự án; chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021"; triển khai thi hành Luật báo chí và Luật an toàn thông tin mạng; tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 65- KH/TU ngày 10-5-2017 về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; tăng cường quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương; tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trong những tháng cuối năm; kiểm tra kết quả thanh tra việc quản lý sử dụng đất, xây dựng nhà ở tại một số tuyến đường chính trong tỉnh; rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 146-Ctr của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 03-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật; rà soát, xử lý các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài.
 
    Các huyện, thành ủy, Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Các huyện ủy Thuận Bắc, Ninh Sơn và Bác Ái chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập vận hành cơ chế khu vực phòng thủ năm 2017. Tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ công chức và nhân dân; tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người ngay tại cơ sở;  đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
                                                                     Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.