Đắk Nông: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 06/02/2018, 14:36 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên các mặt công tác sau: 
 
    Chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành các chỉ thị triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; quốc phòng - quân sự; công tác biên phòng năm 2017; Kế hoạch số 36- KH/TU ngày 09-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KH/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 30-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Gia Nghĩa và huyện Cư Jút năm 2017; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 04-4-2017 về tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chỉ đạo tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Một Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông
Một Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông
    Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai kế hoạch đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày lễ, tết; chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, quốc gia; theo dõi sát tình hình liên quan đến làm đường tuần tra biên giới, hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Mondunlkiri, Campuchia; kết quả bầu cử Hội đồng xã, phường 2017 của Campuchia. Nắm chắc hoạt động của các đối tượng phản động Fulro lưu vong, các thế lực thù địch, chống đối để kịp thời vô hiệu hóa hoạt động móc nối, phát triển lực lượng; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tập trung xử lý các vụ việc phức tạp về nội chính và phòng, chống tham nhũng, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm; tập trung điều tra chuyên án, lập lại kỷ cương, trật tự về quản lý, bảo vệ rừng; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh trong lĩnh vực tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến phá rừng, án kinh tế, tham nhũng.
                                                                                  Lê Hiếu
;
.