Bình Thuận: Kết quả công tác nội chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Thứ Năm, 01/02/2018, 06:54 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các mặt công tác nội chính trên địa bàn tỉnh, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm và những vụ việc bức xúc nổi lên, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, nhất là tham nhũng, ma túy; thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
    Các cơ quan nội chính đã phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có kết quả các vụ việc phức tạp nảy, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm nghiêm trọng và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về đấu tranh phòng, chống ma túy. Công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu quả hơn. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ, đến nay nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết dứt điểm.  Công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có nhiều cố gắng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; việc bắt tạm giữ, tạm giam và khởi tố, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai. Công tác thi hành án dân sự có nhiều nỗ lực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường. Công tác quân sự, quốc phòng được giữ vững, giao quân năm 2017 bảo đảm số lượng và chất lượng. Nhìn chung, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, trọng án giảm; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. 
 
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm tình hình ở một số địa phương chưa tốt. Công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm còn hạn chế, chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có nơi chưa thực chất. Công tác đấu tranh, triệt phá, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng tuy có nhiều cố gắng nhưng một số địa phương cấp huyện, cơ sở thực hiện chưa tốt. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền đối với công tác nội chính một số nơi có lúc chưa quyết liệt. Do vậy, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng với tính chất, mức độ nghiêm trọng, hành vi ngày càng manh động, liều lĩnh hơn. Tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là ma túy. Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng số người chết còn cao. Việc đánh bắt hải sản xâm phạm lãnh hải nước ngoài bị bắt giữ vẫn còn xảy ra…
 
    Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu trong năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với an ninh quốc gia trong tình hình mới và Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Làm tốt công tác nắm tình hình để chủ động ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu vụ việc phát sinh; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.
 
    Các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng quân sự, biên phòng phải quán triệt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Lưu ý, làm tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường quản lý, xử lý các trường hợp sử dụng các thiết bị bay siêu nhẹ trái phép. 
 
    Trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm cần chú ý đúng mức công tác phòng ngừa, nhất là phòng ngừa xã hội, lưu ý củng cố thực chất phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi đôi với kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng. Tăng cường kiểm tra, xử lý, bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ xảy ra. Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
 
    Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; đảm bảo việc bắt tạm giữ, tạm giam và khởi tố, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, không để sót, lọt tội phạm. Phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu, kế hoạch công tác thi hành án dân sự được giao.
 
    UBND tỉnh và các ngành, các cấp tăng cường chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi lên, nhất là về môi trường, khai thác cát trái phép, phá rừng, tranh chấp đất đai. Thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng. Quá trình đó, cần coi trọng đối thoại trực tiếp với nhân dân; đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Mặt khác, củng cố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối trật tự công cộng, chống đối chính quyền, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ.
 
    HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý nhà nước; rà soát, kịp thời phát hiện bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. 
 
    Từng cơ quan khối nội chính tiếp tục chăm lo và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng các mặt đi đôi với giáo dục, quản lý nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực và bản lĩnh công tác của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức nhằm đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngô Minh Hòa 
(Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận)
;
.