Trà Vinh: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Tư, 31/01/2018, 15:18 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Trà Vinh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018. Đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành 23 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; trong đó có những văn bản quan trọng như: Kế hoạch số 38-KH/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 50-KH/TU về tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch 68-KH/TU về thực hiện kết luận của Đoàn công tác số 6 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng… Nhìn chung trong năm 2017, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; các cơ quan Khối nội chính chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, tổ chức phản động bên ngoài tác động vào địa bàn tỉnh; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị… 
 
    Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, theo đó: Các cấp ủy Đảng, chính quyền các ngành, lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, chủ động kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn, thực hiện tốt Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết dứt điểm án tồn đọng, kéo dài; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp có hiệu quả trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ… Vai trò của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là công tác nắm tình hình và tham mưu đề xuất xử lý những vụ việc nổi cộm, phức tạp, những vụ việc mới phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, dân tộc, tôn giáo; biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương cần xác định công tác nội chính là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác tình hình, sự kiện từ bên ngoài có tác động đến an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, nhất là tranh chấp đất đai có liên quan đến bồi hoàn giải phóng mặt bằng và những tranh chấp liên quan đến các cơ sở tôn giáo. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các tín đồ, tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; chủ động nắm tình hình và xử lý ngay khi mới phát sinh. Nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, phấn đấu kéo giảm án tồn, án tạm đình chỉ, hạn chế thấp nhất án bị hủy, cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Các Tổ Nội chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra ở địa phương; đồng thời phải nắm chắc tình hình, thường xuyên báo cáo về Ban Nội chính Tỉnh ủy để tổng hợp tham mưu cho Tỉnh ủy. Tăng cường thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở từng cơ quan, đơn vị; đặc biệt là kiểm tra, giám sát nội bộ. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tố giác tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra kinh tế - xã hội còn tồn đọng.   
Thạch Thị Sa Thy
(Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh)
;
.