Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận chủ động trong công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Tư, 31/01/2018, 14:26 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy xây dựng, ban hành 01 đề án, 04 kế hoạch, 01 nghị quyết, 01 chương trình và nhiều công văn lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu các báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo đúng chương trình, kế hoạch; tham mưu kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Nổi bật là Chương trình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng năm 2017; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; Báo cáo tình hình, kết quả, bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; Báo cáo người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
 
Các đại biểu Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Các đại biểu Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu cấp ủy ban hành 04 kế hoạch, 03 chỉ thị và một số văn bản chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, như: Quy định về xử lý các vấn đề, vụ việc đột xuất có liên quan đến an ninh trật tự; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới…
 
    Nghiên cứu, tham mưu đề xuất chương trình kiểm tra, giám sát, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy triển khai thực hiện việc kiểm tra, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; báo cáo tình hình, kết quả, bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; báo cáo người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. 
 
    Ban đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án hành chính, dân sự và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, công văn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội 2016 và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; các báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo đúng chương trình, kế hoạch.
 
    Chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp các ngành và các địa phương có liên quan để thống nhất hướng giải quyết đối với 03 vụ việc, vụ án phức tạp, lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài.
                                                                     Trần Hoàng Kiếm
;
.