Tuyên Quang: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 30/01/2018, 15:18 [GMT+7]
    Năm 2017, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, kịp thời triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác công an năm 2017; ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế và ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 10
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 10
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đấu tranh, tiến tới xóa bỏ "tổ chức Dương Văn Mình"; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo.
 
    Hằng quý, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng…, ban hành kết luận chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, trong đó có công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp, thanh tra… Những khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng được cấp ủy tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện, khắc phục kịp thời; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong các dịp lễ hội, tết và các sự kiện lớn về kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn.
 
    Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai và ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 05-5-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25-5-2012 Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 29-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, năm 2017, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, các cơ quan khối nội chính triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thanh tra, điều tra truy tố, xét xử, thi hành án và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp về phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm, kịp thời vụ án về tham nhũng, góp phần ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
                                                                                                  P.V
;
.