Vĩnh Long: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp năm 2017

Thứ Năm, 25/01/2018, 18:43 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp năm 2017. Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Năm 2017, nhìn chung tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định. Tội phạm được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 76,73%, án nghiêm trọng và đặt biệt nghiêm trọng đạt trên 95%, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội đều được tập trung điều tra, khẩn trương làm rõ góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội; Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, bắt đối tượng truy nã đạt tỷ lệ cao; tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả ba tiêu chí.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóaX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đôn đốc công tác điều tra, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; tổ chức tốt việc rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2016-2017; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017 đạt yêu cầu kế hoạch đề ra... Các cấp ủy cùng với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện khá tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; hầu hết các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện tốt quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn,... Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng. 
 
    Kết quả công tác cải cách tư pháp trong năm 2017 cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra trong lộ trình giai đoạn 2016 – 2020. Đội ngũ cán bộ tư pháp nhất là cán bộ có chức danh tư pháp gồm điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên... đã được kiện toàn, bổ sung đủ theo biên chế và có sự chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động được đầu tư đảm bảo cho công tác, các hoạt động tố tụng ở các cơ quan tư pháp có sự phối hợp chặt chẽ và đi vào nền nếp. Đặc biệt tỷ lệ điều tra, phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; công tác tạm giữ tạm giam và phổ biến giáo dục pháp luật ngày được nâng lên về chất lượng, tỷ lệ hòa giải thành vượt chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác bổ trợ tư pháp. 
 
    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý, trong thời gian tới các cơ quan khối nội chính cần nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chú ý các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận, được quan tâm nhiều trong xã hội hiện nay như tội phạm phá hoại an ninh quốc gia, tội phạm kinh tế, tín dụng đen, tội giết người cướp của; phát hiện sớm và xử lý nghiêm không để oan sai và bỏ lọt tội phạm; đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra giám sát qua các kênh thông tin; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng chống suy thoái; thực hiện tốt quy chế phối hợp, thông tin kịp thời trong đề bạt bổ nhiệm cán bộ, hiệp y cán bộ cần phải phối hợp chặt giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan tư pháp. Kiện toàn và sắp xếp cán bộ trong khối nội chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh...
 Nguyễn Thanh Phú
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long)
;
.