Thái Nguyên: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính

Thứ Hai, 23/10/2017, 09:57 [GMT+7]

9 tháng đầu 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành một số văn bản để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, trọng tâm là nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ". Chỉ đạo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tập trung nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án về hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại. Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng".

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức giám sát tại một số địa phương về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức giám sát tại một số địa phương về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai các phương án, kế hoạch nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng... Đảm bảo an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến địa phương.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra 1.352 vụ/2.197 bị can. Số án phải giải quyết là 956 vụ/1.620 bị can; đã giải quyết 893 vụ/1.500 bị can, đạt 93,4% số vụ (trong đó truy tố 882 vụ/1.485 bị can, đình chỉ 07 vụ/11 bị can, tạm đình chỉ 04 vụ/04 bị can). Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự 1.095 vụ/1.862 bị cáo, phúc thẩm 157 vụ/245 bị cáo.

Tòa án nhân dân hai cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp để xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án; tăng cường công tác xét xử lưu động các vụ án hình sự. Đã thụ lý 4.889 vụ án các loại, giải quyết 3.786 vụ, hình sự sơ thẩm, phúc thẩm 1.280 vụ/2.112 bị cáo; đã giải quyết 1.080 vụ/1.769 bị cáo. Án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động sơ thẩm, phúc thẩm thụ lý 3.554 vụ, đã giải quyết 2.674 vụ, án hành chính sơ thẩm, phúc thẩm thụ lý 55 vụ, đã giải quyết 32 vụ. Đã ra quyết định thi hành 1.261/1.261 bị án có hiệu lực pháp luật.

Các cơ quan thanh tra tiến hành 494 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.735 cơ quan, tổ chức, cá nhân (trong đó thanh tra hành chính 57 cuộc; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 437 cuộc); phát hiện 1.148 cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số sai phạm về kinh tế 12.668,4 triệu đồng và 14.150m2 đất. Kiến nghị xử lý về kinh tế 12.668,4 triệu đồng. Đã xử lý các hình thức về kinh tế 8.700,1 triệu đồng. Thanh tra tỉnh đã đôn đốc 45 đơn vị thực hiện các kết luận sau thanh tra; thu hồi về tài khoản tạm giữ 1.667,7 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã thụ lý 158 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trong đó số mới thụ lý năm 2017 là 127 đơn. Đã giải quyết 123 vụ việc, qua đó trả lại quyền lợi cho công dân 1.094,5 triệu đồng.

                                                                                          P.V

;
.