Phú Yên: Kết quả công tác nội chính 9 tháng năm 2017

Chủ Nhật, 15/10/2017, 08:02 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2017, lực lượng chức năng của tỉnh Phú Yên thường xuyên phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa về trật tự an toàn xã hội; tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trên địa bàn. 
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, điều tra xử lý tội phạm. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, kiểm sát chặt chẽ việc bắt giam, giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã kiểm sát 1.237 tố giác, tin báo tội phạm, đã giải quyết 1.024 tố giác, tin báo, còn 213 tố giác, tin báo đang giải quyết; thụ lý kiểm sát điều tra 587 vụ, 718 bị can; truy tố 311 vụ 524 bị can; qua kiểm sát hoạt động điều tra, đã ban hành 07 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm, được chấp nhận; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự 431 vụ, 691 bị cáo; ban hành kháng nghị phúc thẩm 15 vụ 21 bị cáo và 11 kiến nghị yêu cầu Tòa án cùng cấp khắc phục vi phạm; đã kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân-gia đình và những việc khác theo quy định của pháp luật 3.721 vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm, 134 vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm; kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính 138 vụ theo thủ tục sơ thẩm, 12 vụ theo thủ tục phúc thẩm; công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam bảo đảm đúng quy định.
 
Một buổi làm việc của Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương với Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên
Một buổi làm việc của Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương với Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên
    Tòa án nhân dân 2 cấp tập trung giải quyết kịp thời các loại án đã thụ lý, chú trọng công tác hòa giải, đối thoại trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Tổng số thụ lý 4.737 vụ án các loại. Trong đó, án hình sự 562 vụ, 1.002 bị cáo, đã giải quyết 484 vụ, 845 bị cáo; án dân sự, hành chính 4.175 vụ, việc, đã giải quyết 2.827 vụ, việc. 
 
    Công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả nhất định; đã thụ lý 6.383 việc, với tổng số tiền là 360.716.709.000 đồng; thi hành xong 2.960/5.068 việc có điều kiện thi hành, về tiền 49.928.806.000 đồng /254.832.340.000 đồng có điều kiện thi hành, so với chỉ tiêu giao năm 2017, về việc đã giải quyết xong đạt 72.7%, về tiền đã giải quyết xong 36.58%.
 
    Công tác thanh tra tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, phức tạp như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; quản lý, sử dụng tài chính công; đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện chính sách về đền bù, hỗ trợ và tái định cư. Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương thực hiện 55 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 30 cuộc; đã kết thúc thanh tra 10 cuộc; đang thanh tra 15 cuộc trong thời hạn Luật định. Đối với 30 cuộc thanh tra đã có kết luận, có 157 đơn vị sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 15.985,533 triệu đồng và 781.823 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền sai phạm hơn 8.954,486 triệu đồng và số diện tích đất nêu trên, hiện đã thu nộp vào NSNN hơn 6.124,010 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 7.031,047 triệu đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 26 tổ chức và 48 cá nhân có liên quan đến các sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ, đồng thời có nhiều kiến nghị góp phần chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra.
 
    Các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhiều vụ việc mới phát sinh đã được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Thủ trưởng các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự quy định của pháp luật; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 1.908 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trong đó có 1.326 đơn đủ điều kiện xử lý, 582 đơn không đủ điều kiện xử lý. Đến nay, đã giải quyết xong 218/278 đơn thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ lý, còn lại 60 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân chủ yếu là các tranh chấp, khiếu nại về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án, mở các tuyến đường giao thông, lĩnh vực dân sự, tư pháp. Riêng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong kỳ báo cáo đã tiếp nhận 160 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; qua xem xét, đã xử lý 159 đơn.
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm và triển khai thực hiện đồng bộ. UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung hướng về cơ sở. Toàn tỉnh đã tổ chức 4.179 hội nghị tuyên truyền với hơn 1.600.000 lượt người tham dự; tổ chức 166 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 100.000 lượt người dự thi; cấp phát hơn 300.000 tài liệu; cấp phát miễn phí 07 loại Tờ gấp pháp luật cho người dân, doanh nghiệp; phát hơn 2.300 tin bài trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; đăng tải hơn 3.200 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; cấp phát 05 đầu sách pháp luật cho 112 tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; tổ chức 06 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và 04 Hội thi với 1.020 lượt người tham dự...
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.