Đồng Tháp: Một số kết quả trong thực hiện chương trình công tác nội chính

Thứ Hai, 16/10/2017, 14:52 [GMT+7]

9 tháng năm 2017, công tác nội chính của tỉnh Đồng Tháp đạt được kết quả nổi bật là duy trì ổn định tuyến biên giới; thực hiện cơ bản hoàn thành việc phân định cắm mốc và đường tuần tra biên giới; các vụ việc về an ninh, trật tự được quan tâm phối hợp giải quyết kịp thời; công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường, nhất là các vụ việc còn tồn đọng, khiếu nại kéo dài; sự phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan thuộc khối nội chính được nâng cao.

Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Đồng Tháp
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình trọng tâm công tác năm 2017 và lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ yếu tập trung lãnh đạo công tác an ninh chính trị, nhất là tuyến biên giới; duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đối với các lực lượng, cư dân giữa hai tỉnh Đồng Tháp và Preyveng; tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh giảm tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu về chính trị trên địa bàn. Trong 9 tháng qua, nhìn chung tình hình nội chính trên địa bàn tỉnh ổn định; không xảy ra vụ việc, vấn đề phát sinh phức tạp, điểm nóng.

Đảng ủy quân sự tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phối hợp các cấp, các ngành xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chú ý lực lượng dân quân tự vệ; tích cực triển khai các phương án diễn tập khu vực phòng thủ, tác chiến, sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng; tổng kết chủ trương chuyển đảng viên là lực lượng dự bị động viên về sinh hoạt tại chi bộ quân sự đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo lực lượng công an theo dõi, nắm vững diễn biến tình hình ngoại biên, biên giới; triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự nội địa, quản lý, giám sát đấu tranh số đối tượng cực đoan.

Ngành thanh tra tiến hành 79 cuộc thanh tra hành chính (11 cuộc đột xuất) và 146 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm so với cùng kỳ; các ngành chức năng tập trung xem  xét, giải quyết tốt đơn thư; vận dụng nhiều cơ chế, chính sách giải quyết phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương. Toàn tỉnh, tiếp 5.056 lượt với 5.289 người (giảm 15%); nhận 1.264 đơn khiếu nại, tố cáo, nội dung chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai (77,45%), đã giải quyết 497/579 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 86%, trong đó nổi bật là giải quyết, thông báo chấm dứt 12/12 vụ việc khiếu nại kéo dài.

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cấp huyện thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; tiếp tục triển khai thí điểm "Câu lạc bộ hòa giải cơ sở" và "Cà phê tư vấn pháp luật"; biên soạn và phát hành 7.100 sách hỏi đáp pháp luật về đất đai, 20.000 tờ gấp về quyền dân sự của cá nhân trong Bộ luật dân sự 2015; tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hòa giải và Điểm tư vấn pháp luật miễn phí (tại 03 điểm); phối hợp Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp thực hiện Chương trình trực tiếp tư vấn pháp luật; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Trần Hoàng Kiếm

;
.