Tỉnh Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 8-2017

Thứ Tư, 27/09/2017, 17:03 [GMT+7]
    Tháng 8-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể là: Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, xử lý nghiêm các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn liên quan đến đất đai, dân tộc, tôn giáo… Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về "sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng"; tham mưu xây dựng dự thảo quyết định, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Kon Tum ngày 01-8-2017.
Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Kon Tum ngày 01-8-2017.
    Trong tháng, cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận và khởi tố 18 vụ/23 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã giải quyết 27 vụ/73 bị can, truy tố chuyển tòa 25 vụ/71 bị can, phê chuẩn 27 quyết định khởi tố bị can.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 77 vụ/123 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 36 vụ/41 bị cáo.
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai 07 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng đất; công tác phòng, chống tham nhũng…
 
    Cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp nhận 90 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
   Tạ Anh Hưng
;
.