Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 18/09/2017, 14:34 [GMT+7]
    Tháng 8-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang đã tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về "sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng"; Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; quy định "Trách nhiệm của Bí thư cấp ủy định kỳ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân về những vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh".
 
Hội nghị giao ban công tác Nội chính và cải cách tư pháp tỉnh An Giang
Hội nghị giao ban công tác Nội chính và cải cách tư pháp tỉnh An Giang
    Theo dõi, đề nghị Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh nhanh chóng truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Mộng Hoàng và đồng phạm xảy ra tại Bến xe khách Châu Đốc.
 
    Chủ trì, tổ chức cuộc họp với Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Thanh tra tỉnh để trao đổi, thống nhất hướng xử lý vụ việc khiếu nại của bà Lâm Thị Quốc Trinh đúng quy định pháp luật, không để tồn đọng kéo dài.
 
    Chủ động theo dõi, nắm tình hình hoạt động sắp xếp các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Long Xuyên; cuộc thanh tra quản lý, sử dụng đất tại khu vực Núi Cấm; khiếu nại của công ty TNHH Châu Việt Long và một số đơn tố cáo của các cán bộ, đảng viên góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy hướng xử lý góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngành, cấp ủy đảng triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách tư pháp đã được ban hành.
 
    Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo 191: Tham mưu điều chỉnh, thay đổi thành viên tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; chủ trì chuẩn bị nội dung, tài liệu các cuộc họp định kỳ của tổ giúp việc để nghiên cứu, thống nhất đề xuất Ban chỉ đạo hướng xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
 
    Trong tháng, đã tiếp 28 lượt công dân đến khiếu nại, đa số thuộc dạng tồn đọng, phức tạp và nhận 58 đơn (trong đó, 35 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo, 08 đơn kiến nghị). Qua phân loại, đã chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 19 đơn; 23 đơn xếp lưu, theo dõi; tiếp tục nghiên cứu hướng xử lý 16 đơn, tham gia cùng các ngành chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức đối thoại, tiếp công dân định kỳ tại Ban tiếp công dân tỉnh.
                                                                               Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.