Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 22/09/2017, 19:03 [GMT+7]
    Trong tháng 8, Ban Nội chính tỉnh ủy Sóc Trăng tham mưu ban hành Công văn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 07-7-2017 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng" theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW.
 
    Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả Hội nghị đánh giá về quan hệ phối hợp trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo kết quả kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (theo Kế hoạch số 34-KH/BNCTW ngày 31-5-2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy).
 
Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố kết quả kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Sóc Trăng
Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố kết quả kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Sóc Trăng
    Phối hợp chuẩn bị nội dung, phục vụ Đoàn công tác số 06 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25-4-2017 về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
 
    Góp ý dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; góp ý kế hoạch tiến hành kiểm tra của tổ công tác theo quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 02-8-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; góp ý dự thảo kế hoạch của Sở Y tế về tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị các rối loạn tâm thần (ngáo  đá) do sử dụng ma túy tổng hợp và cắt cơn, giải độc cho các trường hợp nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
 
    Chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị chuyên đề về "Những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua các đợt cao điểm rút án đối với các vụ việc thi hành án liên quan đến các ngân hàng thương mại năm 2017" và "Những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua công tác kiểm tra án tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án của Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra hai cấp giai đoạn 2014- 2016; tham mưu Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh xây dựng kế hoạch học tập kinh nghiệm một số Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy về thực hiện nhiệm vụ tư pháp và cải cách tư pháp; dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo.
 
    Tổ chức họp giao ban về phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn, thư định kỳ tháng 8-2017. Rà soát đơn, thư với ban tiếp công dân tỉnh. Tiếp 04 lượt công dân và tiếp nhận 15 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó có 11 đơn gửi đến ban và 04 đơn Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến. Ban đã xử lý 15/15 đơn gồm: chuyển đến các cơ quan chức năng 01 đơn; chuyển trả và hướng dẫn 05 đơn; lưu theo dõi 02 đơn; đơn trùng 07 đơn.
                                                                                             P.V
;
.