Bà Rịa - Vũng Tàu: Một số kết quả của các cơ quan khối nội chính tháng 8-2017

Thứ Sáu, 22/09/2017, 18:19 [GMT+7]
    Tháng 8-2017, các ngành chức năng thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tôn giáo, dân tộc, an ninh, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc khiếu kiện đông người về đất đai, đền bù, giải tỏa, tái định cư tại các dự án, không để xảy ra điểm nóng.
 
    Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, Kế hoạch về tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành công tác xây dựng khu vực phòng thủ và diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
    Cơ quan công an thụ lý 432 vụ/574 bị can. Đã giải quyết 97 vụ/132 bị can, đang giải quyết 335 vụ/442 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 127 vụ/217 bị can. Đã truy tố 75 vụ/127 bị can, đang giải quyết 52 vụ/90 bị can. Ngành Tòa án thụ lý 209 vụ/371 bị cáo; đã giải quyết 105 vụ/157 bị cáo, đang giải quyết 104 vụ/214 bị cáo. Các cơ quan chức năng đã tiếp 851 lượt công dân, nhận và xử lý 395 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan khối Nội chính; ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; ban hành Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2012 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 20-02-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; ban hành thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 04-9-2012 và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 20-3-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí.
                                                                                                      Tạ Anh Hưng
;
.