Cao Bằng: Kết quả hoạt động công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2017

Thứ Ba, 26/09/2017, 19:18 [GMT+7]

9 tháng đầu năm 2017, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan khối nội chính tỉnh Cao Bằng triển khai tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, chủ quyền biên giới đảm bảo, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng
Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng

Các lực lượng vũ trang quán triệt thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 13-7-2010 của Chính phủ; bảo vệ an toàn các sự kiện, địa bàn trọng điểm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, các đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp trong công tác biên phòng đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ, duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, thẩm định các dự thảo chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, để tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành như: Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2017; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch về việc tự kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm phục vụ Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02-5-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng cơ quan địa phương các cấp vững mạnh toàn diện”; Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 25-01-2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007, của Bộ Chính trị về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”. Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các cuộc họp chuyên đề giải quyết các vụ việc về tham nhũng, các vụ án phức tạp, kéo dài được dư luận xã hội quan tâm.

Trong 9 tháng năm 2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 366 vụ phạm pháp hình sự, khám phá 301/366 vụ, 491 đối tượng, đạt tỷ lệ 89,3% ; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 166 vụ, 283 bị can; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ. Viện kiểm sát 2 cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, đảm bảo đúng pháp luật, hạn chế kéo dài, tồn đọng, đã kiểm sát 452 tố giác, tin báo tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với 499 vụ/738 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 438 vụ/667 bị cáo theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm. Kiểm sát 100% các trường hợp bị bắt, tạm giữ, tạm giam.

Ngành Tòa án tỉnh thụ lý 1193 vụ, việc các loại, đã giải quyết, xét xử được 948 vụ án theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, đạt tỷ lệ giải quyết 79%. Cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh thụ lý 2.242 việc, trong đó số việc có điều kiện thi hành 1.815 việc, đã thi hành xong 1.633 việc, đạt tỷ lệ gần 90%; tổng số tiền thụ lý gần 56,7 tỷ đồng; số tiền có điều kiện thi hành là 25,6 tỷ đồng; đã giải quyết xong 17,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 68,8%.

Ngành Thanh tra đã triển khai 66 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm 3,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 1,4 tỷ đồng, đã thu hồi 1,4 tỷ đồng. Thanh tra các sở, ban, ngành triển khai 41 cuộc thanh tra, kiểm tra với trên 78 đơn vị, cơ sở được kiểm tra; qua đó, phát hiện sai phạm trên 3,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 3 tỷ đồng.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 945 lượt công dân; tiếp nhận 929 đơn thư­­ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Số đơn thuộc thẩm quyền 199 đơn, đã xem xét giải quyết 131 đơn, đạt 65 %.

                                      Đinh Văn Vụ

 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng)

;
.