Ninh Thuận: Một số kết quả công tác của các cơ quan nội chính tháng 4

Thứ Ba, 23/05/2017, 16:26 [GMT+7]

Trong tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng Kế hoạch tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và cán bộ vùng biên giới, hải đảo; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cao điểm kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyến biên giới biển; nắm tình hình hoạt động của các đối tượng vận chuyển, mua bán, sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản trái pháp luật; đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Ninh Thuận
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Ninh Thuận

Công an tỉnh tham mưu UBND chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chương trình trọng tâm công tác tư pháp. bảo đảm tốt an ninh trật tự phục vụ các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh; tập trung trấn áp có hiệu quả tội phạm.

Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thực hiện kiểm sát 102 tin báo tội phạm, đã giải quyết 45 tin, trong đó khởi tố hình sự 33 tin, không khởi tố 12 tin; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 48 vụ án hình sự; kiểm sát xét xử án hình sự 51 vụ án sơ thẩm, 08 vụ án phúc thẩm; kiểm sát 25 quyết định thi hành án hình sự; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, trong số 30 trường hợp bắt tạm giữ đã khởi tố chuyển tạm giam 19 trường hợp, truy nã chuyển tạm giam 05 trường hợp; khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác 04 trường hợp, trả tự do 02 trường hợp; giải quyết 30/179 trường hợp bị can tạm giam. Tiếp 07 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 19 đơn khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 13/13 đơn thuộc thẩm quyền.

Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết được 269/947 vụ án các loại; trong đó, án hình sự 26/67 vụ, án dân sự 55/346 vụ, án hôn nhân gia đình 174/469 vụ, án hành chính 07/41 vụ, án kinh doanh thương mại 05/51 vụ, án lao động 02/09 vụ. Ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 100% trường hợp bị kết án (tù giam 15, án treo 15 trường hợp). Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: tiếp 472 lượt công dân; tiếp nhận 05 đơn khiếu nại, đang giải quyết 01/01 đơn thuộc thẩm quyền.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự. Trong tháng, cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp thụ lý mới 391 việc với số tiền phải thi hành án trên 51 tỷ đồng. Đã giải quyết xong 393 việc với số tiền trên 50,9 tỷ đồng (trong đó thi hành xong 385 việc, đình chỉ 08 việc). Tiếp 02 lượt công dân; tiếp nhận 08 đơn khiếu nại, phản ánh; đã giải quyết 04/04 đơn khiếu nại, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Tổ chức phổ biến Bộ luật dân sự cho cán bộ công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Đã thẩm định, góp ý 45 văn bản quy phạm pháp luật (thẩm định 14, góp ý 31 văn bản); cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 172 trường hợp; đã giải quyết 25/27 vụ việc trợ giúp pháp lý.

Toàn ngành thanh tra tiến hành 30 cuộc (08 cuộc thanh tra hành chính, 19 cuộc thanh tra chuyên ngành và 03 cuộc thanh tra trách nhiệm). Nội dung thanh, kiểm tra chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, đất lâm nghiệp, tài chính ngân sách, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ thực vật, nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng nhà ở, công trình hành lang an toàn đường bộ, an toàn giao thông…; đã kết thúc 20 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 375 tổ chức, cá nhân, đã phát hiện 180 trường hợp sai phạm; xử phạt vi phạm hành chính trên 221 triệu đồng.

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tiếp 135 lượt/146 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; đã giải quyết 84 đơn (gồm 83 khiếu nại, 01 tố cáo)/150 đơn thụ lý thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 56%, đơn tồn chuyển sang tháng sau 66 đơn.

                                                                                   Nguyễn Hiên

;
.