Vĩnh Long: Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ Nhật, 21/05/2017, 06:34 [GMT+7]
    Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành công văn yêu cầu chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
 
    Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
    Người có thẩm quyền, trách nhiệm phải nắm chắc tình hình, xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Bố trí nơi tiếp công dân thuận tiện, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, kiến nghị, phản ánh; niêm yết lịch tiếp công dân của lãnh đạo và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân của lãnh đạo theo đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại điểm cầu Vĩnh Long
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại điểm cầu Vĩnh Long
    Tăng cường việc đối thoại với công dân để giải quyết các vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của mình, tránh tình trạng giao cho cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ xác minh thực hiện việc đối thoại nhằm đảm bảo các quyết định giải quyết khiếu nại được ban hành công dân đồng tình thực hiện, hạn chế được tình trạng công dân tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc khởi kiện đến cơ quan Tòa án.
 
    Tích cực rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24-10-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
 
    Chủ tịch UBND cấp huyện chủ động, kịp thời giải quyết các vụ khiếu nại, yêu cầu, đề nghị thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật, không trông chờ xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát, nắm tình hình có giải pháp xử lý kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp tại cơ sở; phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu; không để công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.
 
    Bên cạnh đó, cần tăng cường và nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý Nhà nước, chú trọng công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách và thực hiện các vấn đề xã hội cũng như các vấn đề khác liên quan đến quyền và lợi ích của công dân, nhằm hạn chế việc phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân. 
 
    Trong quản lý Nhà nước, cần phải quan tâm đến quyền và lợi ích của công dân, bảo đảm để công dân không bị thiệt thòi do những bất cập của chính sách và công tác quản lý, nhất là trong công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dân chủ, công khai, đúng chính sách, pháp luật, sát thực tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận, tự giác chấp hành. Trường hợp buộc phải cưỡng chế thì phải có phương án chặt chẽ, đúng pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong việc tổ chức cưỡng chế.
 
    Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Tư pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn), công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
    Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh cần sắp xếp, tăng thời lượng chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để dư luận hiểu đúng tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, không đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất vụ khiếu nại, tố cáo gây tác động tiêu cực tới dư luận, để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động. 
 
    Công an tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an cấp huyện nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền biện pháp xử lý những tình huống phức tạp; bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, nhưng kiên quyết xử lý những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân tại địa.
 
    Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND cấp huyện; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý, nghiêm minh các vi phạm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Trung Kiên
;
.