Hậu Giang: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Thứ Hai, 22/05/2017, 16:44 [GMT+7]

Trong tháng 4-2017, tình hình an ninh chính trị, tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn trên địa bàn tỉnh ổn định. Lực lượng công an đã phối hợp triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường lực lượng duy trì trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đối thoại với các hộ dân thị xã Ngã Bảy
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đối thoại với các hộ dân thị xã Ngã Bảy

Công tác điều tra thụ lý 106 vụ/172 bị can. Chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 25 vụ/59 bị can, tạm đình chỉ điều tra 02 vụ/01 bị can. Hiện đang tiếp tục điều tra 79 vụ/112 bị can.

Viện kiểm sát đã kiểm sát 87 tin báo; trong đó: Quyết định khởi tố vụ án hình sự 31 tin; quyết định không khởi tố vụ án hình sự 14 tin. Đã thụ lý 30 vụ/44 bị can. Đề nghị truy tố 18 vụ/23 bị can, còn 12 vụ/21 bị can (không có án quá hạn).

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.397 vụ án các loại, đã giải quyết 396 vụ. Án chuyển sang tháng sau giải quyết tiếp là 1001 vụ việc.

Trong tháng, ngành thanh tra đã thực hiện 12 cuộc thanh tra hành chính. Ban hành kết luận thanh tra 02 cuộc, đang thanh tra tại đơn vị 04 cuộc và tổng hợp báo cáo, dự thảo kết luận 06 cuộc.

Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 415 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành, gồm: 108 cuộc thanh tra và 307 cuộc kiểm tra, chủ yếu trên các lĩnh vực: Giao thông vận tải, nông nghiệp, tài chính, lao động… Đến nay, đã kết thúc 406 cuộc, đang tiếp tục thực hiện 09 cuộc. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 24 trường hợp với tổng số tiền 173 triệu đồng.

Toàn tỉnh đã tiếp 222 lượt với 345 người đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Qua tiếp công dân, nội dung khiếu nại chủ yếu trong lĩnh vực hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án, khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu bồi thường hoặc trả lại đất do chính quyền quản lý qua các thời kỳ, tranh chấp đất.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh là 181 đơn. Kết quả xử lý: Chuyển trả, hướng dẫn 11 đơn; lưu theo dõi 23 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền là 36 đơn. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước là 111 đơn; trong đó có: 81 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo, 22 đơn phản ánh, kiến nghị.

                                                                         Nguyễn Trịnh Hoàn

;
.