Tên văn bản: Quy chế làm việc của Ban Nội chính Trung ương
Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 01-QC/BNCTW
Ngày ban hành: 12-4-2013
Trích yếu nội dung: Quy chế làm việc của Ban Nội chính Trung ương
Người ký: Trưởng ban Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Quy chế
Tệp toàn văn: Quy chế làm việc của Ban Nội chính Trung ương

 

;
.