Tên văn bản:

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 09-QĐ/BNCTW
Ngày ban hành: 21-02-2013
Trích yếu nội dung: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương
Người ký: Trưởng ban Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Quyết định
Tệp toàn văn: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương

 

;
.