Tên văn bản: Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 06-CTr/BCĐTW
Ngày ban hành: 09-4-2013
Trích yếu nội dung: Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Người ký: Trưởng ban Nguyễn Phú Trọng
Loại văn bản: Chương trình
Tệp toàn văn: Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

 

;
.