Tên văn bản:

Quyết định số 05-QĐ/TW ngày 09-4-2013 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 05-QĐ/TW
Ngày ban hành: 09-4-2013
Trích yếu nội dung: Quyết định số 05-QĐ/TW ngày 09-4-2013 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Người ký: Trưởng ban Nguyễn Phú Trọng
Loại văn bản: Quyết định
Tệp toàn văn: Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

 

;
.