Trợ lý, Thư ký lãnh đạo Ban

Thứ Tư, 28/10/2015, 10:03 [GMT+7]
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban
Đồng chí Cao Việt Cường, Phó Vụ trưởng
Thư ký Trưởng Ban
Đồng chí Nguyễn Quang Trường,
Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Phó Trưởng ban Thường trực
Đồng chí Đặng Quang Vinh,
Phó Vụ trưởng,
Thư ký Phó Trưởng Ban
Đồng chí Nguyễn Hà Thanh,
Chuyên viên chính, 
Thư ký giúp việc Phó Trưởng ban
Đồng chí Lê Văn Hạnh,
Chuyên viên chính, 
Thư ký giúp việc Phó Trưởng ban

 

.