Hòa Bình: Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí đối với Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố Hòa Bình

Thứ Sáu, 27/05/2016, 11:26 [GMT+7]
    Ngày 26-5, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đối với Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố Hòa Bình.
 
    Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố hiện có 18 chi bộ, 146 đảng viên. Trong đó có 14 chi bộ phòng, ban, đơn vị; 4 chi bộ sinh hoạt ghép. Sau 4 năm triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố có những chuyển biến đáng ghi nhận. Các tổ chức Đảng và đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên, chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Việc lãnh, chỉ đạo công tác thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định, đảm bảo dân chủ; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức…
 
    Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác tham mưu, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, như: quản lý đất đai, xây dựng, mua sắm tài sản, thu, chi ngân sách… Hàng năm, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo các hành vi tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các kiến nghị, kết luận sau thanh, kiểm tra. Sau 4 năm, thông qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 34,6 triệu đồng; trả lại cho công dân 300 triệu đồng; thu hồi, hủy bỏ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với 3 công chức sai phạm. Chỉ đạo Chi bộ Thanh tra- tư pháp tham mưu tổ chức 27 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, phát hiện sai phạm số tiền 802 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 442 triệu đồng.
 
    Thời gian tới, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tại các đơn vị: Công ty Cổ phần nước sạch thành phố, Đoạn Quản lý đường bộ I, phường Tân Thịnh, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hòa Bình.
                                                                                        Hồng Bài
                                                                                 (Hội Nhà báo VN)
;
.