Tên văn bản:

Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra việc sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10-01-2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 240-QĐ/BNCTW
Ngày ban hành: 04-9-2013
Trích yếu nội dung: Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra việc sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10-01-2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo
Người ký: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Quyết định
Tệp toàn văn:  

 

;
.