Tên văn bản:

Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 341-CV/BNCTW
Ngày ban hành: 14-8-2013
Trích yếu nội dung:

Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Người ký: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Công văn
Tệp toàn văn:

Công văn số 341-CV/BNCTW

Phụ lục số 3a

Phụ lục số 3b

Phụ lục số 3c

 

;
.