Tên văn bản:

Công văn số 339-CV/BNCTW gửi Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 339-CV/BNCTW
Ngày ban hành: 14-8-2013
Trích yếu nội dung:

Công văn số 339-CV/BNCTW gửi Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Người ký: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Công văn
Tệp toàn văn:

Công văn số 339-CV/BNCTW

Phụ lục số 1a

Phụ lục số 1b

 

;
.