Hội luật gia Việt Nam: Thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 06/06/2018, 13:57 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam luôn đảm bảo tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong lãnh đạo, điều hành của Đảng đoàn.
 
    Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết nói trên. Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội luật gia Việt Nam tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tập trung củng cố những tổ chức đảng còn yếu. Nhiều chi bộ và Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội thực hiện tốt việc giáo dục, nhắc nhở đảng viên để ngăn ngừa vi phạm. Một số chi bộ đã đưa nội dung kiểm điểm chấp hành quy định về phòng, chống tham nhũng trong sinh hoạt định kỳ. Qua đó, đảng viên đã nâng cao nhận thức, tự tu dưỡng, giữ gìn bản thân, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
Một Hội nghị của Hội Luật gia Việt Nam
Một Hội nghị của Hội Luật gia Việt Nam
    Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ về công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
    Năm 2017, các địa phương đã tổ chức gần 127.000 cuộc cho hơn 7.000.000 lượt người tham dự, phát gần 2.180.000 tài liệu tuyên truyền, trong đó có nhiều tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản của Hội tích cực tuyên truyền những nội dung về luật phòng, chống tham nhũng và các quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng với nhiều hình thức phong phú; Báo Đời sống & Pháp luật của Hội đã mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tọa đàm, thi viết bài nêu gương người tốt việc tốt trong đấu tranh với hiện tượng tham nhũng, tiêu cực; Nhà xuất bản Hồng Đức đã xuất bản và phát hành nhiều ấn phẩm về pháp luật trong đó có các ấn phẩm về phòng, chống tham nhũng; Tạp chí Pháp lý có nhiều bài viết của các chuyên gia pháp luật mang tính nghiên cứu phản biện, đấu tranh với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.
 
    Việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và việc trả lương qua tài khoản đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trung ương Hội được thực hiện tốt, góp phần minh bạch thu nhập và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực khác; các hoạt động trong đấu thầu, mua sắm tài sản công, các khoản chi tiêu đều thanh toán qua hệ thống tổ chức tín dụng.
 
    Căn cứ vào các quy định của Nhà nước và quy định của Điều lệ Hội luật gia Việt Nam, nguồn tài chính của Hội luật gia Việt Nam gồm: kinh phí do Nhà nước cấp và hỗ trợ, khoản thu khác do hoạt động của Hội mang lại, các khoản tài trợ của tổ chức và cá nhân đều được thực hiện theo quy định của pháp luật. Cơ quan Trung ương Hội quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trong đó quy định rõ các chế độ như sử dụng xe ô tô, sử dụng điện thắp sáng, điện thoại, chế độ hội nghị, chế độ đi công tác trong nước, chế độ đi công tác nước ngoài v.v… Vì vậy, không để xảy ra tình trạng tham ô, tham nhũng.
 
    Đảng đoàn Hội luật gia Việt Nam đã phối hợp với Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội luật gia Việt Nam lãnh đạo toàn diện hoạt động của các cơ quan Trung ương Hội; lãnh đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ của các chi hội luật gia trực thuộc các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Hội luật gia các cấp ở địa phương.
 
    Việc thực hiện các Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay luôn được đảng đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện tốt góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh và có tác dụng tích cực trong phòng, chống tham nhũng.
                                                                               Xuân Hồng
                                                                           (Hội Luật gia VN)
;
.