Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 tại Bộ Y tế

Thứ Năm, 24/05/2018, 09:43 [GMT+7]
    Chiều 23-5-2018, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác chủ trì Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 đối với Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.
 
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra là lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương.
 
    Về phía Bộ Y tế có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí trong Ban Cán sự đảng và đại diện các đơn vị được kiểm tra thuộc Bộ.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn công bố Quyết định số 721-QĐNS/TW ngày 29-3-2018 của Ban Bí thư về việc thành lập Đoàn kiểm tra tại Bộ Y tế; thông qua Kế hoạch, Chương trình kiểm tra đối với các đơn vị thuộc Bộ. 
 
    Theo đó, nội dung kiểm tra gồm: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn kiểm tra
phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra nêu rõ: Mục đích của Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình; làm rõ, kết luận đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về nội dung được kiểm tra, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định; việc kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra. Đồng chí đề nghị, Ban Cán sự đảng Bộ Y tế thực hiện các yêu cầu của Đoàn kiểm tra và chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
    Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc với 19 đơn vị thuộc Bộ Y tế từ ngày 21-6 đến 6-7-2018. Mốc kiểm tra từ tháng 6-2013 đến thời điểm kiểm tra (trọng tâm từ tháng 11-2017). Ban Cán sự đảng Bộ Y tế chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (bằng văn bản) theo nội dung được gợi ý; gửi Đoàn kiểm tra trước ngày 18-6-2018.
Đặng Phước 
;
.