Khối thi đua các ban đảng Trung ương: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Thứ Sáu, 30/03/2018, 15:26 [GMT+7]

    Sáng 30-3-2018, Ban Nội chính Trung ương - Khối trưởng Khối thi đua các ban đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

    Tham dự có đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Huy Tăng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo, Vụ Tổ chức - Cán bộ, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan trong Khối các ban đảng Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

    Khối thi đua các ban đảng Trung ương gồm: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương. Năm 2017, các cơ quan trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng công việc ngày càng cao; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc; các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan; nội dung sát với thực tế, khắc phục tính hình thức, hiệu quả đạt được thiết thực hơn; công tác thi đua được triển khai bài bản, có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể; công tác đánh giá, rút kinh nghiệm được quan tâm; công tác khen thưởng cơ bản kịp thời, đúng và trúng…

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2017 của một số cơ quan trong Khối còn một số hạn chế, như: Tiêu chí thi đua, tuy đã bám sát nhiệm vụ chính trị và cụ thể hơn, song vẫn còn chung chung; việc tổ chức thi đua ở một số đơn vị trong từng cơ quan hiệu quả chưa cao; chương trình hành động thi đua còn chưa cụ thể; có lúc còn chưa gắn kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức với công tác thi đua khen thưởng; chưa thực sự chú trọng việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ các điển hình tiên tiến trở thành báo cáo viên, tuyên truyền viên để làm gương cho các đối tượng khác chưa được đầu tư đúng mức…

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

    Năm 2018, các cơ quan trong Khối thi đua các ban đảng Trung ương xác định: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Khối, như: Tổ chức gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng; hội thảo, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng... bảo đảm tiến độ về thời gian theo kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, đánh giá chất lượng công tác thi đua, khen thưởng công minh, chính xác, kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; tăng cường trao đổi, phối hợp công tác thi đua, khen thưởng trong Khối, nhất là việc xây dựng các tiêu chí đánh giá, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác; các hình thức tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng theo chuyên đề đối với hệ thống ngành... và các hình thức khen thưởng, giải thưởng khác; xây dựng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy định…

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2018
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2018

    Năm 2017, Khối thi đua các ban đảng Trung ương thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Nội chính Trung ương; Bằng khen cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

    Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan Khối ban đảng Trung ương đã bầu Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Khối trưởng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Dân vận Trung ương giữ chức Khối phó Khối thi đua. Đại diện lãnh đạo các cơ quan đã ký giao ước thi đua năm 2018 với nội dung: (1) Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc " do Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX phát động; (2) Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng và thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; (3) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, chú trọng trên từng lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan; (4) Chăm lo xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (5) Đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến; (6) Phát huy tốt hơn vị trí, vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nâng cao chất lượng tham mưu của cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan thành viên trong Khối thi đua.

Đặng Phước

;
.