Kon Tum: Triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018

Thứ Sáu, 13/04/2018, 16:07 [GMT+7]
    Ngày 12-4, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo - Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Nội dung trình bày gồm 3 phần: Sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung học tập, xây dựng phong cách theo phong cách Hồ Chí Minh và một số giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Trong đó, nhấn mạnh tác phong khoa học là yếu tố đầu tiên, là tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu.
 
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo lưu ý, để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” các cấp, các ngành phải tập trung nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh giá trị tư tưởng đạo đức Bác Hồ về phong cách người đứng đầu thấm sâu vào cán bộ, đảng viên và người dân.
                                                                              Thùy Linh
                                                                     (Đài Tiếng nói Việt Nam)

 

;
.