Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 02/11/2017, 14:55 [GMT+7]
    Ngày 30-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Sau hơn 1 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo. Việc tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh. Xuất hiện nhiều cách làm hay, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy cơ sở xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 còn chậm; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đi vào các nội dung thiết thực, phù hợp với từng loại hình, đặc thù nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; việc bổ sung và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp chưa sát thực tế; việc phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu còn ít...
 
    Hội thảo nhận được 34 bài tham luận, trong đó 12 tham luận trực tiếp làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; thực trạng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những cách làm hay và khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,  đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu cần chọn lọc bổ sung vào chương trình công tác của địa phương, đơn vị; tiếp tục tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  Các Chi bộ, Đảng bộ chỉ đạo nghiêm túc việc bình xét, phân loại đảng viên theo đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 
                                                                                             P.V
;
.