Điện Biên: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I-2018

Thứ Sáu, 06/04/2018, 17:36 [GMT+7]
    Trong quý I-2018, Tỉnh ủy Điện Biên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhất là người đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".
 
Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng quý I-2018 của Tỉnh ủy Điện Biên
Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng quý I-2018 của Tỉnh ủy Điện Biên
    Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân với trọng tâm là kết luận số 10-KL/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản", Chỉ thị số 50-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" ... 
 
    Một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. 100 % các cơ quan đơn vị đã hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập; 19/19 cơ quan cấp tỉnh và 130/130 xã phường, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện Điện Biên đã phát hiện 1 vụ tham nhũng; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiểm sát điều tra 2 vụ với 3 bị can trong đó khởi tố mới 1 vụ với 2 bị can "tham ô tài sản" (huyện Mường Nhé), đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 1 vụ với 1 bị can (huyện Điện Biên), kiểm sát xét xử sơ thẩm 1 vụ với 4 bị cáo (huyện Nậm Pồ); Tòa án Nhân dân hai cấp đã thụ lý và xét xử 3 vụ với 7 bị cáo (cấp huyện 1 vụ với 2 bị cáo, cấp tỉnh 2 vụ với 5 bị cáo).
                                                                                      Lê Hiếu

 

;
.